TarievenTarieven per 1-1-2018    
Omschrijving Uurtarief Vast tarief
Belastingaangifte IB(P,E,T)  
60,00
Belastingaangifte C  
75,00
Belastingaangifte M  
65,00
Belastingaangifte F  
60,00
Belastingaangifte TJ  
30,00
Terugvorderen BTW zonnepanelen  
80,00
Successie Aangifte  
70,00
Verzoek tot kwijtschelding  
35,00
Verzoek voor betalingsregeling  
35,00
Aanvraag/wijziging Huurtoeslag  
25,00
Aanvraag/wijziging Zorgtoeslag  
25,00
Aanvraag/wijziging Voorlopige teruggave  
25,00
Aanvraag/wijziging Kinderopvangtoeslag  
25,00
Aanvraag/wijziging Kindgebonden Budget  
25,00
Bezwaarschrift  
30,00
Voorrijkosten/Haalservice  
60,00
Advies
42,00

Bij automatische incasso geldt een korting van 5% op alle tarieven !!!

Incasso's worden +/- 20 dagen na factuurdatum geïncasseerd.

Bank: NL 46 RABO 0154 0968 22

K.v.K: 39072145