DienstenBelastingaangifte

Checklist voor uw aangifte 2018:

Uitnodiging Belastingdienst tot het doen van aangifte
Kennisgeving van de voorlopige teruggave 2017
Kennisgeving van de Zorgtoeslag 2017
Kennisgeving van het kind gebonden budget 2017
Jaaropgave(n) inkomen
Jaaropgave(n) van de bank met saldo bank- en spaarrekening(en)
Jaaropgave(n) van de bank van uw effectenrekening(en) met eventueel ingehouden dividenden
      en betaalde dividendbelasting
Jaaropgave(n) van de bank van spaarloon / premiespaarrekening(en)
Overzicht van schulden
Jaaropgave(n) van de bank / verzekeringsmij met betaalde hypotheekrente
Opgave verzekeringsmij i.v.m. afkoop verzekering / pensioen
WOZ-waarde in geval van eigen woning (peildatum 01-01-2016)
Eventueel nota van de notaris bij koop / verkoop eigen woning
Bij 2e woning, waarde in het economisch verkeer of woz-waarde (peildatum 01-01-2016)
Jaaropgave(n) van de bank / verzekeringsmij met opgebouwd kapitaal voor de hypotheek en
       kapitaalverzekering(en)
Aankoop lijfrente / koopsom, alleen bij aantoonbaar pensioengat!!
Aanwas pensioenopbouw, laatste opgave (2017)
Ontvangen / betaalde alimentatie
Uitgaven ziektekosten (medicijnen en andere hulpmiddelen, reiskosten voor bezoek arts)
Dieetkosten. Dieetverklaring van de arts c.q. zorgverlener moet aanwezig zijn
Uitgaven voor een studie van u of uw partner
Gedane en aantoonbare giften
Evenuele bijzondere kosten
Bij Openbaar Vervoer de OV-verklaring
Aantal kinderen, Voorletters en geboortedata
Aanslag- c.q. voorlopige teruggave van het afgelopen jaar
E-mail adres. Van verschillende mensen hebben we een onjuist e-mail adres. Wilt u daarom uw
      nieuwe e-mail adres aan ons doorgeven?
Stuur ook de meldingen van de belastingdienst van uw toeslagen mee (2018). Dan kunnen we
      even controleren of deze kloppen. U komt dan volgend jaar niet voor een verrassing te staan.
Hebt u het afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst? Neem dan contact met ons op
Heeft u vragen? Bel ons !!!!

Als u dit lijstje zorgvuldig volgt, mist u niet veel.

N.B. Mocht uw naam, adresgegevens, telefoonnummer of e-mail aders wijzigen, dan verzoeken wij u om deze wijzigingen aan ons door te geven. Als we er niet zijn, spreek dan altijd even duidelijk uw naam en telefoonnummer in, we bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Meestal binnen 24 uur.