Welkom

Welkom op de website van Zibo Belasting Service. Wij verzorgen belasting aangiften voor particulieren, P, E, T, Tj, F, C en M biljetten, aangiften van successie, aanvraag huursubsidie, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag en wij regelen de terugvordering BTW voor u bij de aanschaf van zonnepanelen. Ook helpen wij u graag bij problemen en het schrijven van bezwaarschriften.

Privacyverklaring

Zibo Belasting Service gaat zorgvuldig en naar behoren om met uw persoonsgegevens. Zibo Belasting Service houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De WBP houdt in ieder geval in dat:
º Uw gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt;

º Wij uw gegevens slechts verzamelen voor de diensten die wij u bieden;
º Wij uw gegevens verzamelen op basis van een of meer in de WBP genoemde grondslagen;
º Wij geen onnodige gegevens van u verzamelen en/of verwerken, dan wel voor de verkeerde doelen gebruiken;
º Wij indien nodig, uw persoonsgegevens melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, voorheen Registratiekamer), tenzij de betreffende verwerking van melding is uitgezonderd in het Vrijstellingsbesluit.
Zibo Belasting Service gebruikt uw gegevens:
º Voor het leveren van haar diensten zoals het melden van ontwikkelingen, wijzigingen in de dienstverlening, facturering en incasso, verband houdende met haar diensten;
º Voor het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Aan derden worden door Zibo Belasting Service geen adresgegevens noch e-mailadressen van bezoekers van onze site verstrekt. Dit privacy statement kan worden aangepast. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Als u vragen heeft over deze verklaring of ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar info@zibo-belasting-service.nl